ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2014 / ΩΡΑ: 15:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τις 11 και 12/2014 πράξεις επιτρόπου Ν. Μεσσηνίας ΔΕΝ κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασής σας με την Περιφέρεια ΠΕλοποννήσου.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Μεσσηνίας (γρ. 401-402 4ος όροφος Διοικητήριο)

προσκομίζοντας και τις αντίστοιχες εγγυητικές καλής εκτέλεσης προκειμένου για επιτόπου ενημέρωσή σας και για την υπογραφή των συμβάσεων.