Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του μηχ/κού εξοπλισμού των τέως Νομ. Ταμείων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2014 / ΩΡΑ: 12:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει εκ νέου, λόγω μη παραδεκτών προσφορών, ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του μηχ/κού εξοπλισμού των τέως Νομ. Ταμείων. Στο προσωπικό αυτό χορηγείται ρουχισμός και υποδήματα (Καλοκαιρινά και Χειμερινά) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 2040831/14806/24-6-93 ΚΥΑ, ΦΕΚ 497/7-7-93/Β και τις τροποποιήσεις αυτής 2041405/4678/0022/24-06-94, ΦΕΚ 535/07-07-94/ και 2/1882/0022/25-02-02 ΚΥΑ, ΦΕΚ 320/19-03-02/Β.

Ο αριθμός των δικαιούχων για το έτος 2014, είναι επτά (7) υπάλληλοι και τα δικαιούμενα είδη ανά άτομο είναι τα εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

Δύο (2) Παντελόνια

Δύο (2) Πουλόβερ

Δύο (2) ζεύγη Γάντια

Ένα (1) σακάκι τύπου τζάκετ

Ένα (1) πηλίκιο

Για τα υποδήματα Ένα (1) ζεύγος μποτάκια

ΘΕΡΙΝΑ

Δύο (2) Παντελόνια

Δύο (2) Πουκάμισα

Ένα (1) πηλίκιο

Για τα υποδήματα Ένα (1) ζεύγος σκαρπίνια

 

Οι ακριβείς προδιαγραφές των αναφερομένων ειδών περιγράφονται στη συνημμένη και με αρ..2040831/14806/0022/1993 Υπουργική Απόφαση, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης.

Εκτιμούμενος Προϋπολογισμός: 4.000,00 € για τα ρούχα

                                  1.000,00 € για τα υποδήματα

     

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές όπως προσκομίσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη εν λόγω προμήθεια, μέχρι την Τετάρτη 24/12/2014 ώρα 14.30 στο Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λακωνίας, που βρίσκεται στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου. Πληροφορίες στα τηλ. 2731363184-185  (Κοκκονού Μεταξία)

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ