ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2014 / ΩΡΑ: 12:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ. 194/Α΄), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην αριθ. 61079/20387/11-8-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΞΛ7Λ1-ΨΞ4) διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.