Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 2-12 -2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2014 / ΩΡΑ: 11:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ