Π Ι Ν Α Κ Α Σ 47 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 12-12- -2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2014 / ΩΡΑ: 12:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ