Επιβολή κυρώσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2015 / ΩΡΑ: 10:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Επιβολή κυρώσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106/Α΄/18.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.04.2002) και το Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011) στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου για το χώρο απόθεσης αποβλήτων που βρίσκεται στη θέση ‘Λιτσάρδα’ Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων.

Δείτε την απόφαση

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΩΤΘΚ7Λ1-03Ξ.pdf-ΧΑΔΑ-ΚΙΑΤΟΥ.pdf