ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής» ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/1/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2015 / ΩΡΑ: 15:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ