ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/01/2015 / ΩΡΑ: 12:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/2013 &  ΚΑΝΟΝΩΝ Δ.Ι.Ε.Π.Υ.Υ.

Δείτε την περίληψη

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΜΟΥΤΣΟΣ.pdf