Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015 / ΩΡΑ: 12:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση υποβολής προσφορών