Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9-1 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2015 / ΩΡΑ: 14:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ