Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21-1 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015 / ΩΡΑ: 14:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ