Π Ι Ν Α Κ Α Σ 48 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23-12-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2015 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ