Π Ι Ν Α Κ Α Σ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 30-12-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2015 / ΩΡΑ: 13:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ