Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015 / ΩΡΑ: 13:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 2/2/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας,  στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ