Ανάθεση του έργου της τακτικής μηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2015 / ΩΡΑ: 15:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου της τακτικής μηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό επιθεώρησης της αρμόδιας για τις εγκαταστάσεις του Διοικητηρίου επιτροπής Π.Ε. Λακωνίας.

Τα απαιτούμενα Είδη-ανελκυστήρες προς έλεγχο-επιθεώρηση-συντήρηση περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Είδος προς τακτική μηνιαία έλεγχος-επιθεώρηση-συντήρηση Ποσότητα
Ανελκυστήρες προσώπων 3 στάσεων 2
Ανελκυστήρες προσώπων 2 στάσεων 4

       Αντικείμενο του έργου: Ο ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ασφαλούς λειτουργίας και γενικότερα τα οριζόμενα στις διατάξεις της Κ.Υ.Α.ΦΑ/9,2/ΟΙΚ.28425/1245/08.

       Διάρκεια έργου: Η μηνιαία επιθεώρηση-έλεγχος και συντήρηση των ανωτέρω ανελκυστήρων θα διαρκέσει από την ανακοίνωση της ανάθεσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου, στον προκύπτοντα ανάδοχο και για ένα έτος.

       Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν την ειδικότητα «Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας» ή οι κάτοχοι συνεργείων «Συντήρησης Ανελκυστήρων», με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ,  όπως προσκομίσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το αντικείμενο του παραπάνω περιγραφέντος έργου, μέχρι την Τρίτη 17/2/2015 ώρα 14.30 στο Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λακωνίας, που βρίσκεται στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου. Πληροφορίες στα τηλ. 2731363184-185 (Κοκκονού Μεταξία-Ισμυρνιόγλου Αναστασία).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ