Εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2015 / ΩΡΑ: 15:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ : Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου.

Ταχ. Δ/νση : Διοικήτηριο  Π.Ε.  Λακωνίας

2Ο χλμ  Εθνικής  Οδού  Σπάρτης  Γυθείου

Τ.Κ. 231 00

Πληροφορίες : Ράλλης   Ι.
FAX : 2731022316 .Τηλέφωνο : 2731363330.

E-mail : u11008@minagric.gr

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  Εγγραφή  στο μητρώο  συνταγογράφων    φυτοπροστατευτικών  προϊόντων

Από την Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής   ανακοινώνεται  ότι  με το άρθρο 44 του Ν.4235/2014 (Α΄32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»  θεσπίζεται η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων .   Με την υπ΄ αριθμόν   9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2310) προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων».

Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων είναι έτοιμη και τίθεται σε λειτουργία.

Η διαδικασία  που θα ακολουθηθεί για  όποιον θέλει να εγγραφεί είναι μέσω  της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr),  Ψηφιακές  Υπηρεσίες  δημιουργώντας  λογαριασμό χρήστη και μέσω του μενού  «Επιλογή Υπηρεσίας» υποβάλλουν «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων» .

Οι προϋποθέσεις  που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες αναγράφονται  στο άρθρο 35  του Ν. 4036/2012(ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Νόμου 4235/11-02-2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και στην 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2310) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας  στα τηλέφωνα 2731363330 και 2731363333 κατά  τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

                                                                                  Με εντολή  Εκτ. Γραμ.

                                                                                Η   Αντιπεριφερειάρχης

 

 

 

                                                                                        Αδ. Τζανετέα