Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 11/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2015 / ΩΡΑ: 09:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151/29-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο 4 ΛΥΓΟΥΡΙΟ -ΤΡΑΧΕΙΑ>> ΠΡΟΥΠ : 1.000.000 € με Φ.Π.Α., ΠΙΣΤ. 2014ΕΠ52600005 ΠΔΕ.
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 811.830,68 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη…