ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2015 / ΩΡΑ: 10:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’ αριθ. 310/11-2-2015 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία Κ. ΝΑΤΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε με Α.Φ.Μ.:082960020 Δ.Ο.Υ Τρίπολης πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€),στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.5 του άρθρου 133 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014),διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα δείγματος «πέλετς ξύλου» που ελήφθη από το εμπορικό κατάστημά της στο 2ο χλμ. της Ε.Ο Τρίπολης Σπάρτης και διενεργήθηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους ,το προϊόν είναι «μη κανονικό» λόγω έλλειψης μέρους των ενδείξεων επί της συσκευασίας που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 133 της ως άνω Υ.Α.