ΠΙΝΑΚΑΣ-εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9-2 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/02/2015 / ΩΡΑ: 11:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ