ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/2/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2015 / ΩΡΑ: 12:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ