Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας Εταίρων ΤΕΒΑ – 2ο Στάδιο Διαβούλευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2015 / ΩΡΑ: 14:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας μεταξύ Οργανώσεων Εταίρων της υπό
συγκρότησης ‘Κοινωνικής Σύμπραξης’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
του ΤΕΒΑ/FEAD, έναρξη του δεύτερου (2ου) σταδίου διαβούλευσης

Δείτε την Πρόσκληση

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2015/02/Πρόσκληση_Συνάντηση-Εργασίας2_24022015.pdf