Π Ι Ν Α Κ Α Σ -Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 29-1 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2015 / ΩΡΑ: 12:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ