Δελτίο τύπου για πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2015 / ΩΡΑ: 09:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Η πιστοποίηση των γνώσεων είναι νομικό απαιτούμενο για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης όπως αυτά αναφέροντα στην ετικέτα τους.
Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ανθρώπου και του Περιβάλλοντος και από το Ν.4036/2012 που αφορά τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους.

Δείτε το Δελτίο Τύπου…