Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού έτους 2014-2015,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2015 / ΩΡΑ: 11:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ήτοι από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολ. Έτους  συνολικού προϋπολογισμού 30.673,26 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  και δικαιώματος προαίρεσης 20%  τμημάτων  Γ90 και Γ197, σύμφωνα με τους όρους της αρ.6765/2-9-2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 79597Λ1-Ζ97)

Σημ. το δρομολόγιο Γ197 αποτελεί ΠΡΟΒΛΕΨΗ. 

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.