Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2015 / ΩΡΑ: 14:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος, μέχρι την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και μέχρι τις 15:00 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Δείτε την πρόσκληση