Π Ι Ν Α Κ Α Σ 12 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 19-3 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/03/2015 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ