Π Ι Ν Α Κ Α Σ 13 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23-3-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2015 / ΩΡΑ: 11:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ