Π Ι Ν Α Κ Α Σ 14 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 26-3 -2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2015 / ΩΡΑ: 11:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ