Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2015 / ΩΡΑ: 12:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές της για την επιτήρηση καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης και εκκένωση βόθρων του Διοικητηρίου καθώς και συντήρησης του κτηρίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ