Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου «Άμεσα να ολοκληρωθεί το Λεύκτρο – Σπάρτη και να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2015 / ΩΡΑ: 13:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την άποψη ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Λεύκτρο – Σπάρτη και να αποδοθεί προς χρήση από τους πολίτες διατύπωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίασή της την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επαναδιατύπωσε τη θέση της ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τονίστηκε ότι απομένει μόνο το 5% του φυσικού αντικειμένου για την ολοκλήρωση του έργου, αφού το 95% έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκφράζει επίσης τη σύμφωνη γνώμη της με την άποψη που διατύπωσε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης, σε ότι αφορά την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα αυτού.