Ανακοίνωση ηλεκτρονικού αρχείου αιτούμενης οριζοντιογραφίας Χορήγησης δικαίωματος διέλευσης Δικτύου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών σε τμήμα Ε.Π. Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/04/2015 / ΩΡΑ: 13:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡ. ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ανακοίνωση στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας του επισυναπτόμενου ηλεκτρονικού αρχείου αιτούμενης οριζοντιογραφίας Χορήγησης δικαίωματος διέλευσης Δικτύου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών σε τμήμα Ε.Π. Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας .σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΦΕΚ Β 5/05.01.2012.

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΕ

Παναγιώτης Παναγάκης

Μsc Πολ.Μηχ. με Β. Βαθμό

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ