Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2015 / ΩΡΑ: 13:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ