ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2015 / ΩΡΑ: 19:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ. 194/Α΄), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23η Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην αριθ. 61079/20387/11-8-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΞΛ7Λ1-ΨΞ4) διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ