Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την πραγματοποίηση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2015 / ΩΡΑ: 14:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω πίνακα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5

NEO ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΑΠΡΑΓΜ.)