Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες την Πέμπτη 16-4-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/04/2015 / ΩΡΑ: 12:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄ αρίθ. 10905/ 25-08-2014 Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2014-2015 (έως 28/02/2015), συνολικού προϋπολογισμού 3.733.122,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

2. Το άρθρο 49 του Ν.4274/2014

3. Το άρθρο 17 του Ν. 4286/2014 και συγκεκριμένα την παρ. 2 με την οποία προστίθεται παρ. 4 στο τέλος του άρθρου 49 του Ν.4274/2014.

4. Τους συνημμένους πίνακες δρομολογίων.

5. Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις προβλεπόμενες προαιρέσεις της Διακήρυξης

6. Την κατεπείγουσα ανάγκη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Μεσσηνίας.

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τα εν λόγω δρομολόγια όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες του παραρτήματος.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου την Πέμπτη 16/04/2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη (1ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :

Σε φωτοαντίγραφα και σε ισχύ (για κάθε δρομολόγιο που δίδεται η προσφορά):

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Άδεια οδήγησης
  3. Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ
  4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  5. Ειδική άδεια μεταφορέα

Οι πίνακες των δρομολογίων έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του 4ου ορόφου του Διοικητηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κα Μπούκα Ευαγγελία
(γραφείο 402, 4ος όροφος, τηλ. 27213 61402).

Για να δείτε την πρόσκληση και τα δρομολόγια προς διαπραγμάτευση πατήστε εδώ