Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2015 / ΩΡΑ: 11:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας καλούμε τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας τον συνημένο πίνακα του παραρτήματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ