Π Ι Ν Α Κ Α Σ 16 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 1-4-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2015 / ΩΡΑ: 11:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ