Π Ι Ν Α Κ Α Σ 17 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 3-4-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2015 / ΩΡΑ: 10:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ