Π Ι Ν Α Κ Α Σ 18 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 8/4/2015 , Μεγάλη Τετάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2015 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ