Π Ι Ν Α Κ Α Σ 19 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16/4/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2015 / ΩΡΑ: 13:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ