Π Ι Ν Α Κ Α Σ 20 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17/4/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/04/2015 / ΩΡΑ: 10:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ