Π Ι Ν Α Κ Α Σ 22 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27-4-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2015 / ΩΡΑ: 14:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ