ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ) » Προϋπολογισμού Μελέτης : Διακοσίων Πενήντα χιλιάδων Ευρω ( Αρ. : 250.000 € ) εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ 526

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2015 / ΩΡΑ: 13:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ