Διακήρυξη – Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την « Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας » ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.880,00 € πλέον του Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2015 / ΩΡΑ: 12:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ