ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2015 / ΩΡΑ: 10:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την αριθμ’ 66/Συν.21ης/11-9-2014 απόφαση του Πειθαρχικού  Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου κηρύχθηκε αθώος ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Σταύρος Καρτερολιώτης, για το κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 περιπτ. Β’ του Υ.Κ.  παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους.