ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2015 / ΩΡΑ: 23:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ        ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

                          ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/2070/22-5-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του αρθ. 1 της Α2-718/28-7-2014 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στο κατάστημα DRESS CODE της Μαρίας Μιχαλοπούλου Βασ. Γεωργίου 4 Καλαμάτα , επειδή διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση  δεν είχε τοποθετήσει  πινακίδες στα προς πώληση ενδύματα στη βιτρίνα του καταστήματος.