ΑΣΕΠ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2015 (ΦΕΚ 3/14-5-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/05/2015 / ΩΡΑ: 11:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ