Γενικές αρχές για την ασφαλή χρήση Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2015 / ΩΡΑ: 10:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΔΑΟΚ Κορινθίας γνωστοποιεί το υπ αριθμ 4782/56601/ 21-05-2015 έγγραφο ΥΠΑΠΕ σύμφωνα με το οποίο γίνεται υπενθύμιση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη χρήση των φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων ( για κουνούπια κ.λ.π.) προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητά τους και η ασφάλεια για τον άνθρωπο (χρήστης, καταναλωτής) και το περιβάλλον
http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2015/05/Διευκρινίσεις-για-Ασφαλή-Χρήση.pdf
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ