Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΡΑΧΕΣ – ΧΩΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ»