ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2015 / ΩΡΑ: 23:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

 

         Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/2082/22-05-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1  της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/Β/2090/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση« ΚΙΒΟ Jounior, Ελένη Ιωαν. Παλαμάρα», που βρίσκεται στην οδό Βας. Όλγας 3 στην Καλαμάτα, επειδή στη βιτρίνα του καταστήματός της δεν τηρούσε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος παιδικά φορέματα.